Liên hệ

  Địa chỉ: 358 Hoàng Diệu - Đà Nẵng - Chi nhánh 2 : 146 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai - Chi nhánh 3: 212 Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
  •  Điện thoại:+84987090990
  •  E-mail:rinwedding@gmail.com